Diensten

Hoewel ik meestal met een grote primaire klant tegelijk werk, kan ik vaak nauwere ad-hoc opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten kunnen zijn, maar zeker niet gelimiteerd tot:
– Het geven van algemeen advies voor mogelijke oplossingen.
– Configuratie werkzaamheden voor Citrix ADC (NetScaler).
– Schrijven van Citrix Virtual App en Desktop (XenApp/XenDesktop) infrastructuur ontwerpen.
– Lifecycle management voor diverse Windows en Citrix omgevingen.
– Helpen met beheren, oplossen van problemen en doorvoeren van wijzigingen.
Waar mogelijk zullen deze ad-hoc werkzaamheden op afstand worden uitgevoerd. Omdat op afstand werken niet altijd mogelijk is zullen er uiteraard afspraken ook op locatie gemaakt worden.
Voor mijn werkervaring en certificeringen wil ik u doorverwijzen naar mijn LinkedIn pagina of naar mijn CV welke te downloaden is.

Services

Although I usually work with a large primary customer, I can often carry out part-time and/or ad-hoc assignments. These assignments can be but not limited with:
– Issuing general advice for possible solutions.
– Configuration and implementation work for Citrix ADC (NetScaler).
– Designing Citrix Virtual App and Desktop (XenApp/XenDesktop) infrastructures.
– Lifecycle of multiple Windows and Citrix environments.
– Helping with administering, troubleshooting and implementing changes.
Where possible, these ad-hoc activities will be carried out remotely. As working remotely is not always applicable, circumstances could be discussed for on-site activities where necessary.
For my work experience and certifications, I would like to refer you to my LinkedIn page or to my CV which you can download.